Ponents

Salvador Alsius

Periodista i vicepresident del Consell Català de l'Audiovisual

Participa a:

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments