Ponents

Nacho Amadoz

Director Jurídic de la Fundació puntCAT

Participa a:

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments