Ponents

Maria Fuster

Gestora cultural i Cap de redacció a Viasona

Participa a:

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments

Membre de